Loading...
Blog 2018-02-05T11:00:14+00:00

Blogs

De werving van Nalatenschappen in de fondsenwerving mix

Is Integratie de Toekomst van Fondsenwerving? Als kartrekker van het Team Nalaten bij De Toekomst van Fondsenwerving kreeg ik de vraag wat de rol van integratie (tussen de verschillende fondsenwervende disciplines) is in het kader van de Toekomst van Fondsenwerving en in het bijzonder in het kader van de werving van nalatenschappen. Dat bracht mij tot een moment van AHA-beleving. AHA: hier raken we aan de filosofie van de beweging. En ik ben een filosofisch extremist, zuiverheid van de leer boven alles! Wij zijn een integratie-beweging. Per definitie, maar allereerst per uitgangspunt. Het is niet de vraag of we aan

Door | februari, 2018|

Goede doelen communiceren slecht over erfenissen

Goede doelen communiceren slecht over erfenissen Uit Vakblad Fondsenwerving april 2013: Goede doelen communiceren vaak maar zeer matig met potentiële erflaters. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Instituut Goed Nalaten. Goed Nalaten benaderde in februari 2013 de vijfendertig goede doelen die volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving de meeste inkomsten uit erfenissen ontvingen. Het Instituut vroeg de goede doelen per telefoon en per e-mail hoe ze een erfenis konden nalaten en bekeken hoe de goede doelen daar telefonisch, schriftelijk en online over communiceren. Vastgesteld werd dat op alle vlakken de communicatie heel vaak het nodige te wensen

Door | februari, 2018|

Nalaten zonder testament: maak nalaten makkelijker!

Nalaten zonder testament: maak nalaten makkelijker! Ja dat kan! Het opstellen van een testament is voor de meeste mensen als een berg waar ze tegen op zien. Mensen moeten echt alles in de volle breedte overdenken voor als ze doodgegaan zijn. Bijna niemand vindt het leuk om over dat laatste na te denken. Dat gaat op voor mensen die nog geen testament hebben, maar ook voor mensen die er al wel een hebben. En er zijn natuurlijk legio mensen die voldoende hebben aan de wettelijke erfregels en daarom geen testament willen. Dat levert voor goede doelen en

Door | februari, 2018|

Book review: Why legacies are brilliant

Why legacies are brilliant Why legacies are brilliant for charities and how to get them is a practical and entertaining look into the facts and strategies of legacy fundraising. Through his down-to-earth and results-focused view, Richard Radcliffe guides the reader around the pitfalls of poor fundraising, using his 30 years of experience to help form a waterproof strategy that is sure to get prospects eager to leave a gift in their will. Throughout the book, the main downfalls of legacy fundraising are addressed; including the issues of poor communications, improper segmentation of prospects, and a lack of

Door | februari, 2018|

Wat je nooit mag zeggen in een testamentgesprek

Wat je nooit mag zeggen in een testamentgesprek “BW 4, titel 1 Artikel 1: 1 Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. 2 Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.” Misschien voel je jezelf belangrijker als je alle juridische vakjargon beheerst. Maar jouw gesprekspartners gaan hier niets van snappen. Het is alleen maar verwarrend, dus zeg in gewoon Nederlands wat je bedoelt. “We kennen elkaar nog maar zo kort, maar zou u ons in uw testament op willen nemen?” Klinkt als: op je

Door | januari, 2018|

De kosten van een testament vergoeden?

De kosten van een testament vergoeden? Goede Doelen zijn (bijna) altijd blij met erfenissen en doen veel moeite om mensen opdat goede idee te brengen. Een van de manieren om die mensen in hun beslissingsproces te helpen is het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van een testament. Daar is nogal eens discussie over, nu ook bij de herziening van de Richtlijn Werving Nalatenschappen. Onderstaand de formulering uit 2012: 7.4 Testamenten bekostigen uit de fondsen van (FondsenWervende Instellingen) FWI’s: Vertegenwoordigers (van FWI’s) mogen slechts in specifieke en individuele gevallen de mogelijkheid noemen dat testamenten bekostigd

Door | januari, 2018|