Wat je nooit mag zeggen in een testamentgesprek

  • “BW 4, titel 1 Artikel 1: 1 Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. 2 Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.”

Misschien voel je jezelf belangrijker als je alle juridische vakjargon beheerst. Maar jouw gesprekspartners gaan hier niets van snappen. Het is alleen maar verwarrend, dus zeg in gewoon Nederlands wat je bedoelt.

  • “We kennen elkaar nog maar zo kort, maar zou u ons in uw testament op willen nemen?”

Klinkt als: op je eerste date iemand ten huwelijk vragen. Dat vinden we (bijna) altijd onverstandig. Ook voor jouw relatie met een prospect geld: neem de tijd om elkaar te leren kennen. Wederzijds vertrouwen blijft de basis voor een goed testament dat ook stand houdt.

  • “De kinderen gaan het toch maar over de balk gooien”

De grootste barrière om aan een goed doel na te laten zijn de kinderen. Ga altijd uit van het “family first principe”. Wat er over blijft is voor jouw goede doel. Onterfde kinderen en misdeelde stiefkinderen zijn de grootste bronnen van onenigheid over testamenten. Blijf daar ver vandaan. Stel expliciet dat goede familieverhoudingen voor jouw goede doel een belangrijk punt zijn en dat je daarin geen negatieve rol wilt spelen.

  • Dan ga ik volgende week wel mee naar de notaris als getuige bij het testament. Weten we zeker dat het goed gaat.

Wij als fondsenwervers moeten mensen inspireren, een goed gevoel geven voor onze club. We bemoeien ons niet met het testament zelf, we geven een goede richting aan en daar blijft het bij. Het testament zelf is een persoonlijk document, de inhoud is alleen bekend bij de notaris en die verifieerd ook of er uit vrije wil gehandeld word. Dat is in Nederland strak geregeld (veel strakker als in de meeste andere landen trouwens).

  • Natuurlijk kunt u ons verplichten uw erfenis te besteden aan ons linksdraaiend veganistisch kaas project in Amsterdam Noord-Oost.

Soms moet je gewoon eerlijk zijn en zeggen dat het idee van de erflater voor jouw organisatie onuitvoerbaar is. Alles kan bestaat niet. Het is beter om in te gaan op de motivatie voor die keuze en te kijken of er met dezelfde motivatie een andere, haalbare, besteding gevonden kan worden.

  • Kruis hieronder aan hoe u (niet) bedankt wil worden.

0 wij zullen u niet meer zien staan

0 wij sturen u een halfhartige gebaar

0 wij sturen u een overdreven, ongeloofwaardige boodschap

Als we eerlijk zijn: we zijn niet altijd goed in bedanken. We bedanken niet, sturen een saaie standaardbrief met ons jaarverslag en een anonieme kerstkaart. Oprecht bedanken is essentieel en het is het waard om daar serieus tijd aan te besteden. Probeer iedere keer weer verrassend te zijn, door juist iets anders of iets extra te zeggen. Pas dan bevestig je de juistheid van de beslissing.

  • Lukt het een beetje met dood gaan?

Iedereen weet wel dat ie dood gaat, hemelt, naar het hiernamaals of de eeuwige jachtvelden gaat. En dat daarbij zoiets als cremeren of onder de groene zoden stoppen bij komt kijken. Daar gaan we het dus absoluut niet over hebben want dat maakt mensen ongelukkig. Schenken via een testament is een positief statement. Mensen die dat doen, stellen iets bijzonders, het zijn bijzondere mensen. Ze maken de wereld mooier met hun nalatenschap. Tijdens hun leven! Dat blijft ook zo. Als je regelmatig contact met toezeggers onderhoud, blijf vrolijk, blijf verrassend, blijf levend(ig).

(Met dank aan Ashley voor dit blog-idee)

Door | 2018-02-08T16:58:32+00:00 januari, 2018|0 Reacties

Geef een reactie