Loading...
Voor Goede Doelen 2018-02-14T11:59:49+00:00

Voor goede doelen

Onder auspiciën van het Instituut GoedNalaten bieden de partners een compleet pakket ondersteuning op het gebied van nalatenschappen-communicatie. Voor kleine en grote organisaties, voor jonge en oude organisaties. Het Instituut GoedNalaten is toegankelijk voor alle Goede Doelen die een ANBI status hebben. Ongeacht grootte, keurmerken, lidmaatschappen van brancheorganisaties, landelijk opererend of lokaal actief. Full service legacy marketing zogezegd.

Kennismakingsgesprek (gratis)

In een vrijblijvend gesprek van ongeveer een uur verkennen wij samen met u wat uw potentie en mogelijkheden zijn op het gebied van nalatenschappen en lichten wij toe wat het Instituut GoedNalaten daarin kan betekenen.

Brainstorm

Samen met de relevante personen van uw organisatie gaan we een dagdeel aan de slag om inzichten te verzamelen, creatieve mogelijkheden in kaart te brengen en ideeën te verzamelen om die mogelijkheden waar te maken.

Starterspakket

Voor kleinere en beginnende organisaties: op pragmatische maar verantwoorde wijze ontwikkelen wij uw erfenis-verhaal, zetten dat om in folder, brochure en website-pagina’s, stellen wij een communicatieplan op en genereren ideeën voor content.

Audit

Een systematisch onderzoek naar de stand van zaken: uw doelgroepen, communicatiemiddelen en – kanalen, aanbod, interne organisatie en systemen, beschikbare data en tot nu toe behaalde resultaten houden we tegen het licht.

Strategie / Plan van Aanpak

U hebt behoefte aan een onderbouwde strategie voor uw bestuur of raad van toezicht. Een plan van aanpak voor uw management. Onderbouwing en ambitie samengevoegd in een overtuigend verhaal om gesteund aan de slag te gaan. Bij voorkeur in combinatie met een audit dat wel.

Onderzoek

U wilt weten wat uw achterban er van denkt. Of uw bestuur wil dat weten. Diepte-interviews, focusgroepen of enquetes werken buitengewoon verhelderend en geven vaak creatieve input voor uw aankomende campagne. Of u wilt weten welk deel van uw achterban het best aan te spreken: wij helpen met een extern erfenisprofiel of erfenisfilter.

Interim

U zit tijdelijk zonder medewerker nalatenschappen? Of u zoekt iemand die intern de communicatie rond nalatenschappen op poten zet zodat u daarna zelf verder kunt. Vaak kunnen wij daarin voorzien.

Helpdesk

U hebt behoefte aan een sparringpartner. Er komen af en toe vragen op waar u een deskundig antwoord op nodig hebt. U wilt een achtervang voor het geval er potentiële erflaters bellen met vragen. Neem dan een abonnement op de GoedNalaten-helpdesk.

Uitvoering

Op projectbasis kunnen wij ondersteunen bij b.v. de uitvoering van dm-campagnes, de organisatie van evenementen of het inrichten van uw crm-systeem voor nalatenschappen.

Testamentgesprekken

Bij mensen thuis aan de keukentafel, dat is de beste plek om mensen te bevestigen in hun keuze. Bijzondere gesprekken die niet zomaar iedereen kan voeren. Veel goede doelen hebben die expertise niet in huis. Daarvoor kunt u een beroep op ons doen.

Trainingen

U wilt een informatiesessie voor vrijwilligers die op gaan treden als nalaten-ambassadeurs? Een workshop over nalaten voor de medewerkers van uw leden- of donateursservice. Een intensieve training in het voeren van testamentgesprekken. Dat kan.

Afhandeling en Executie

Help, wij krijgen een erfenis. Of: Help, wij zijn tot executeur benoemd. Geen nood, GoedNalaten kan op korte termijn voorzien in een ervaren afhandelaar of executeur. Zodat u zeker weet dat alles goed opgepakt wordt, voor een duidelijk tarief. U krijgt uw deel en geen verrassingen.