Uw testament 2018-02-14T12:02:50+00:00

Uw testament & Goede doelen

Een testament maken wordt vaak als een moeizame en ingewikkelde materie gezien. Veel mensen hebben behoefte aan onafhankelijke informatie en discussie, voordat de gang naar de notaris wordt ingezet. Het Instituut Goed Nalaten biedt gratis en onafhankelijke informatie. Zowel Goede Doelen als het publiek kunnen terecht bij GoedNalaten.

De meeste mensen kijken als een berg op tegen het maken van een testament. Daarbij speelt in heel veel gevallen een groot gebrek aan basis kennis over het testament. Wat moet er nu feitelijk geregeld moet worden, en niet onbelangrijk waarom eigenlijk. Die onzekerheid uit zich vaak in allerlei spookverhalen en verjaardagspraat over de vele misstanden die er plaats vinden bij vererving, waarbij de feiten vaak uit het oog worden verloren. Deze materie is in de meeste gevallen niet zo ingewikkeld is. En moet in ieder geval niet ingewikkelder gemaakt worden dan nodig is.

Hieronder vindt u een eenvoudig stappenplan voor het opstellen van een testament. Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen vindt u hier F.A.Q.

Disclaimer: De informatie op deze site is verkregen uit z.g. vrije nieuwsgaring. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan deze informatie. Voor een sluitend advies op uw persoonlijke situatie raadpleegt u een notaris, fiscalist, jurist of andere specialist.

Een kort stappenplan voor uw testament

  1. Moet ik een testament maken?

Of is het verstandig om een testament te maken? Het antwoord op deze vraag is aan de hand van de volgende voorbeelden makkelijk te geven: Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap erft de langstlevende partner, de eventuele (klein)kinderen erven ook maar krijgen hun deel pas na overlijden van de langstlevende partner. Een testament is hier niet nodig, de vererving is bij wet geregeld. Tenzij u wilt afwijken van de wettelijke regeling, dan is een testament wel nodig. Heeft u een samenlevingscontracten en u wilt over en weer van elkaar erven,  dan is een testament nodig. Bij een 2e huwelijk met kinderen en stiefkinderen is een testament aan te bevelen. Als u alleenstaand bent zonder kinderen en geen testament hebt, dan erft uw familie, dus ouders, daarna broers en zusters en vervolgens neven en nichten etc. Wilt u dat niet en heeft u een andere bestemming voor uw nalatenschap, dan moet dat bij testament worden geregeld. Bent u samenwonend, bevriend met of gunt u iemand of een instelling iets, bijvoorbeeld een goed doel, dan moet er een testament komen. Wilt u kinderen onterven, dan moet dat in een testament geregeld worden. Kinderen behouden overigens het recht op hun legitieme portie.

Kortweg, alles wat u aan geld en waardevolle goederen aan een ander ( niet uw partner of uw kinderen via de wettelijke regeling) wil nalaten moet in een testament geregeld worden. Ook als u een executeur wilt benoemen- vaak heel verstandig in veel situaties- moet dat bij testament geregeld worden. Het testament is een ijzersterk en uniek document, waarin alle partijen die iets met uw erfenis van doen hebben een duidelijke en wettelijke instructie hebben hoe te handelen. De executeur en erven hebben zich daar aan te houden. Daarmee heeft u zekerheid dat uw wensen worden uitgevoerd. Wilt u een geldbedrag of duidelijk omschreven goederen / waardevolle zaken nalaten aan bv een goed doel of bepaalde personen? Dat kan ook met een testamentaire akte die dient als aanvulling op uw testament. Hebt u geen testament? Dan dient deze akte als aanvulling op de wettelijke regels. Ook een dergelijke akte moet u via een notaris regelen (die deze ook in het Centrale Testament Register registreert.

  1. Wat heb ik na te laten?

Dit is dus eigenlijk alleen van belang als u een testament gaat maken en een bijzondere (naar uw wensen) verdeling wilt opstellen. U kunt niet in de toekomst kijken. Als u nu uw nalatenschap wilt vaststellen, moet u uitgaan van het heden. Wat is er nu. Een eenvoudige manier om de nalatenschap vast te stellen is een opsomming te maken van uw bezittingen. Geld, goederen, vastgoed, effecten. Houdt daarbij de hoofdlijnen vast en verliest u niet in details.

Bijvoorbeeld: Tegoeden bij bank en spaarbank, de WOZ waarde van het huis ( minus hypotheek), bijzondere bezittingen als een waardevol schilderij, boot of oldtimer, geldvorderingen op een andere partij, kapitaalverzekeringen, begrafenisverzekering. Dat is een handig en goed gestructureerd dossier om deze inventarisatieopsomming makkelijk te maken. U maakt daar een totaal plaatje van, verminderd met de te verwachte kosten zoals begrafenis/crematiekosten, makelaars kosten, taxatiekosten, executeurkosten, kosten huisontruiming. Het uiteindelijke totaalbedrag is uw uitgangspunt voor de verdeling van uw nalatenschap.

  1. Onder wie verdeel ik dat dan?

Met het in de tweede stap gevonden totaalbedrag kunt u nu een verdeling maken. Dit is volledig aan u. Maak een verdeling over personen en instanties en verdeel uw nalatenschap naar eigen inzicht. Zet die verdeling in percentages, daarmee is uw wens in het testament over 20 jaar ook nog uitvoerbaar, onafhankelijk van het uiteindelijke bedrag. Het is natuurlijk aan u wie in het testament een plek gaat krijgen. U kunt personen en instellingen een legaat schenken en personen en instellingen tot erfgenaam benoemen. Er dient altijd minstens 1 erfgenaam te zijn.  De erfgenaam of erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de nalatenschap. De executeur legt dan ook rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Dit is ook het moment om na te denken over wat u in het leven belangrijk vindt. Welke maatschappelijke onderwerpen vindt u belangrijk. Voor welke goede doelen bent u enthousiast. U laat een goede herinnering na als u (een deel van) uw nalatenschap bestemd voor goede doelen, of beter gezegd algemeen nut beogende instellingen. U helpt hen daarmee de wereld mooier te maken voor volgende generaties.

Voldoet uw testament nog maar wilt u wel een goed doel of iemand bedenken met een legaat? Voor een legaat (een vast omschreven schenking via uw testament) kunt u ook volstaan met een aanvulling op uw testament (wel in de vorm van een notariële akte).

  1. Wat verder nog?

De verdeling van gebruiksgoederen en persoonlijke zaken van niet te grote waarde als sieraden, de familieklok, een muziekinstrument zijn zaken die u prima in een codicil kunt regelen. Een handgeschreven, gedagtekend en door u ondertekend document. U kunt dit altijd weer wijzigen ( een testament trouwens ook) en aanpassen aan een nieuwe situatie. Daarin kunt u ook duidelijke instructie achterlaten voor uw begrafenis /crematie. Niet onverstandig om tijdig een begrafenisondernemer te contacteren ( wel of niet via een verzekering) en uw wensen kenbaar te maken. Het is  heel verstandig om uw wensen wat betreft testament, executeur en codicil met een vertrouwenspersoon te delen. Overleg met degenen die u als executeur wilt benoemen of die dat inderdaad wil doen en bespreek uw wensen aangaande uw nalatenschap.

  1. Naar de notaris

Als u nu alle voorgaande stappen heeft doorlopen en doordacht, kunt u met uw wensen naar de notaris. Een testament hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar dat is wel afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Een notaris inschakelen die gespecialiseerd is in erfrecht is vaak een verstandige stap.  De notaris maakt voor u een concept testament op basis van uw wensen (voor zover die natuurlijk allemaal praktisch uitvoerbaar en wettelijk verantwoord zijn). U keurt dat (na mogelijke wijzigingen) goed en dan volgt er een handtekening. Het testament wordt geregistreerd in het Centrale Testament Register in Den Haag. Daar is voor elke notaris in Nederland uw testament oproepbaar en herkenbaar als het laatst gemaakte testament. Prachtig geregeld is dit in Nederland. Uw testament is een zeer persoonlijk document, alleen uzelf en de notaris weten wat daar in staat. Toch is het meestal verstandig om met uw naasten relevante zaken te bespreken. In voorkomende gevallen voorkomt dat veel problemen bij de uitvoering van uw testament.

Voor een eenvoudig testament of een eenvoudige legaat-akte kunt u prima terecht op de website van doehetzelfnotaris.nl. U kunt daar zelf de akte samenstellen en deze verzenden naar de dichtst bij zijnde aangesloten notaris. Die neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak ter ondertekening. En rekent daar een scherp tarief voor ( en u hoeft in principe maar 1 x naar de notaris). Hebt u behoefte aan een uitgebreider testament. Neem dan rechtstreeks contact op met een DoeHetZelf-notaris of kijk op www.notaris.nl voor een compleet overzicht. Een eerste gesprek met een notaris is vaak gratis (vraag dit wel vooraf). Ook kunt u bij verschillende notarissen informeren naar tarieven. Die kunnen nogal verschillen.

  1. Een goed gesprek voor particulieren

U wilt uw  nalatenschap regelen. U wilt weten of u wel of niet een testament op moet stellen of uw huidige testament aan moet laten passen.  Vooral: U overweegt een goed doel tot erfgenaam te benoemen of een legaat toe te kennen. U hebt het stappenplan hiernaast bekeken en de veel gestelde vragen bekeken. Maar u weet nog niet precies hoe nu verder.

De testamentadviseurs van GoedNalaten geven u graag advies.  Zij hebben in de loop der jaren een grote deskundigheid op dit gebied opgebouwd, deskundigheid die zij graag aan u ter beschikking stellen.  Dus, hebt u behoefte aan een goed gesprek over uw nalatenschap? Neem dan contact op via het contactformulier. Wij vragen van u een zelf te bepalen donatie aan het Instituut GoedNalaten.

Auteurs: Dick van Dijl† en Theo Hesen. Versie: december 2017

Passie voor Nalaten

GoedNalaten wil een brug slaan tussen goede doelen en erflaters. Nalaten aan een goed doel is iets heel bijzonders. Goede doelen werken aan een wereld die beter, mooier, gezonder, groener, vreedzamer is. Met een erfenis of legaat aan een goed doel helpen mensen daar aan mee. Mensen die dat doen zijn bijzonder: hun enthousiasme voor een goed doel en een maatschappelijk onderwerp zetten zij om in een bijzondere goede daad.