Goede doelen communiceren slecht over erfenissen

Uit Vakblad Fondsenwerving april 2013:

Goede doelen communiceren vaak maar zeer matig met potentiële erflaters. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Instituut Goed Nalaten.

Goed Nalaten benaderde in februari 2013 de vijfendertig goede doelen die volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving de meeste inkomsten uit erfenissen ontvingen. Het Instituut vroeg de goede doelen per telefoon en per e-mail hoe ze een erfenis konden nalaten en bekeken hoe de goede doelen daar telefonisch, schriftelijk en online over communiceren.

Vastgesteld werd dat op alle vlakken de communicatie heel vaak het nodige te wensen overliet. Zo was er maar één goed doel dat op de homepage een wervende tekst had over erfenissen. Bij ruim de helft van de websites was er op de homepage überhaupt geen link naar informatie over nalatenschappen te vinden. Het grootste deel van de websites informeert de bezoekers niet over de mogelijkheid om een fonds op naam te creëren of een speciale bestemming aan de erfenis of het legaat te geven. Bovendien zijn er maar weinig goede doelen die een wederdienst aanbieden, zoals de afwikkeling van de executie. Dat zou niet zo’n gek aanbod zijn, omdat een groot deel van de mensen die hun vermogen aan een goed doel nalaat geen kinderen heeft.

Ook werden tweeëndertig organisaties opgebeld met de vraag ‘hoe hij het moest formuleren’ als hij het goede doel in zijn testament wilde opnemen. Meestal leverde dat incomplete antwoorden op. In de meeste gevallen zou teruggebeld worden, wat een aantal organisaties vervolgens niet deed. Bij twee organisaties lukte het de bellers zelfs niet om een persoon van vlees en bloed aan de lijn te krijgen. En eenmaal werd doorverbonden met de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen, “omdat de afdeling fondsenwerving in vergadering zat.” Tijdens de telefonische contacten vergaten de goede doelen meestal om naar de contactgegevens van de gever te vragen, terwijl de beller toch volledig onbekend was. Ook werd meestal niet gevraagd waarom de erflater zijn vermogen juist aan hún goede doel wilde nalaten.

Zestig procent heeft een specifiek e-mailadres voor vragen over nalatenschappen en ongeveer vijfentwintig procent biedt een erfenissen-responsformulier aan op de website. Van tweeëndertig organisaties boden eenentwintig een brochure aan op hun website. Maar het email-verzoek een brochure toe sturen bleek de fondsenwervende instellingen niet gemakkelijk af te gaan. Slechts één organisatie bood per kerende e-mail een digitale brochure aan met aanvullende informatie, al werd het gevraagde gedrukte exemplaar nimmer ontvangen. Van slechts iets meer dan de helft van de organisaties ontving de onderzoeker binnen twee weken daadwerkelijk de brochure. Deze varieerden van een enkele erg technische handleiding tot allerlei brochures met de titel ‘Nalaten’ of een variant daarop. Er waren slechts enkele creatieve uitschieters, zoals ‘Uw erfenis is goud waard’. Eén goed doel stuurde via e-mail alleen een standaardantwoord waarin stond dat de organisatie het te druk had om snel te antwoorden. Na twee weken hadden vijftien organisaties nog steeds niet gereageerd.

Theo Hesen, partner Instituut Goed Nalaten en marketingconsultant fundraising en legacy: ” Wat ons vooral opviel bij ons onderzoek is dat erfenissen vaak worden behandeld als een gewone vorm van doneren. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het bijzondere karakter van deze vorm van schenken, waarvan het resultaat vaak pas jaren later zichtbaar wordt, lang nadat de schenker is overleden. Als een goed doel daar wel de juiste aandacht aan besteed, kan dat voor een potentiële schenker juist het verschil maken nu heel veel goede doelen zich op erfenissen storten. Verder zouden goede doelen snel en adequaat moeten reageren op dergelijke verzoeken, niet alleen omdat je daarmee de potentiële gever serieus neemt, maar ook omdat dat de kern zou moeten zijn van waar het bij een fondsenwervende instelling om draait: de gevers. Hoe dan ook: er moet nog veel verbeterd worden in de communicatie met de potentiële erflaters. En vergeet vooral daarbij niet om deze van meet af aan serieus te nemen en uitvoerig te bedanken. Dat is gewoon fatsoenlijk, maar maakt ook de kans dat er t.z.t. een erfenis bij u terecht komt aanzienlijk groter.

Inge van der Hoeven en Jaap Zeekant.

Door | 2018-02-08T16:57:29+00:00 februari, 2018|0 Reacties

Geef een reactie