Een erfenis is makkelijk aanvaard, maar in sommige gevallen volgt de spijt snel daarna. U krijgt namelijk de hele erfenis, inclusief alle schulden en andere verplichtingen.

U hoeft als erfgenaam maar alvast het koekoeksklokje mee te nemen uit het huis van de overledene en dan hebt u de facto al aanvaard. NB het verzorgen van de begrafenis geld niet direct als aanvaarding van de erfenis.

In geval van enige twijfel is het daarom verstandig om zg. benificair te aanvaarden, d.w.z. betekend kort gezegt dat u alleen een batig saldo wilt aanvaarden. U moet daarvoor naar de griffie van de rechtbank in het arrondissement van de overledene. Daar moet u ook naar toe als u de erfenis wilt verwerpen bv als u zeker weet dan u alleen maar schulden erft.

Een goed doel zal altijd benificiair aanvaarden. Dat is geen teken van ondankbaarheid, maar bedoeld om ieder risico uit te sluiten. Veel goede doelen hebben dat zelfs in hun statuten opgenomen.

Door | 2018-02-02T16:04:17+00:00 februari, 2018|0 Reacties

Geef een reactie