Letterlijk betekent executeur uitvoerder van de laatste wil of uitvoerder van een testament. De executeur maakt als vertrouwenspersoon van de erflater de nalatenschap gereed voor verdeling en geeft uitvoering aan erflaters uiterste wil.

Voor een toekomstig erflater zijn er verschillende overwegingen voor het aanwijzen van een executeur:

  • hij/zij wil dat zijn/haar wensen worden nageleefd,
  • dat zaken zorgvuldig worden afgehandeld en/of
  • men wil de erfgenamen niet belasten (elke erfenis, groot of klein, brengt een hoop regelwerk met zich mee) en/of
  • men wil onduidelijkheid of zelfs conflictsituaties bij nabestaanden / erven zoveel mogelijk voorkomen.

Bovendien is het, ook voor de erfgenamen, vaak heel prettig dat een onafhankelijk iemand, liefst met menselijk inlevingsvermogen, kennis van zaken en zicht op prioriteiten de (administratieve) rompslomp uit handen neemt. Bijkomend voordeel is dat buitenstaanders slechts met één persoon te maken hebben en niet bijvoorbeeld steeds met alle erfgenamen tezamen moeten spreken, wat een efficiënte afhandeling alleen maar ten goede komt.

Het benoemen van een executeur (voorheen executeur-testamentair genoemd) kan tegenwoordig alleen per testament. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om in een codicil (een door erflater handgeschreven, gedateerd en ondertekend stuk) een executeur te benoemen. De benoeming van een executeur in een codicil dat voor 2003 is opgesteld is wel nog steeds geldig. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om een dergelijk oud codicil op geldigheid te laten beoordelen en te kijken wat voor soort executeur (met welke bevoegdheden) daarin is benoemd.

Een executeur heeft volgens de wet een aantal mogelijke taken. Wat een executeur precies moet en mag doen hangt vanzelfsprekend af van wat er in het testament staat.

Er zijn drie soorten executeurs:

De begrafenisexecuteur (ook wel aangeduid als executeur met 1 ster): in dat geval is de executeur alleen bevoegd tot het regelen van de uitvaart. Met de afhandeling van de nalatenschap heeft de begrafenisexecuteur niets te maken.

De beheersexecuteur (ook wel aangeduid als executeur met 2 sterren) regelt in principe de begrafenis of crematie, beheert de nalatenschap, maakt een boedelbeschrijving (overzicht van bezittingen en schulden op het moment van overlijden), betaalt de schulden (zoals de aan de uitvaart verbonden kosten), draagt zorg voor de aangifte erfbelasting, zorgt dat legaten worden afgegeven of uitbetaald en legt aan het eind rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Vanzelfsprekend kunnen n het testament ook speciale opdrachten staan voor een executeur zoals bijvoorbeeld om een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. De beheersexecuteur zorgt alleen niet voor de verdeling van de nalatenschap.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder (de zgn. 3-sterren executeur) heeft dezelfde taken als een beheersexecuteur, maar in het testament kan staan dat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder tevens de bevoegdheid heeft om de nalatenschap onder de erfgenamen te verdelen. Afhankelijk van de bepalingen in het testament kan dat betekenen dat deze bewindvoerder maximale beslissingsbevoegdheid heeft, d.w.z. dat hij/zij zonder voorafgaand overleg met erfgenamen de zaken volgens het testament kan regelen en alleen achteraf verslag doet.

Natuurlijk kunnen in het testament aanvullende taken / opdrachten die de executeur dient uit te voeren, worden benoemd. Dat is afhankelijk van de specifieke wensen van de erflater.

Door | 2018-02-02T16:07:28+00:00 februari, 2018|0 Reacties

Geef een reactie