Loading...
En ook dat nog 2018-05-28T13:37:59+00:00

Dienstverlening

De dienstverlening van het Instituut GoedNalaten is onderworpen aan de Leveringsvoorwaarden van het Instituut GoedNalaten. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vormen onderdeel van iedere dienstverleningsovereenkomst.

Disclaimer

De informatie op deze site is verkregen uit z.g. vrije nieuwsgaring. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan deze informatie.
Voor een sluitend advies op uw persoonlijke situatie raadpleegt u een notaris, fiscalist, jurist of andere specialist.

Privacy Statement

Wij adviseren particulieren over het nalaten aan goede doelen. Daarvoor is het noodzakelijk om meer te weten over u als erflater: m/v, leeftijd, familiesituatie, eventueel bezittingen en schulden, maatschappelijke betrokkenheid etc. Deze gegevens worden in voorkomende gevallen in een gespreksverslag verwerkt dat op een beveiligde computer opgeslagen wordt. Deze gegevens worden op generlei wijze aan derden verstrekt. Gespreksverslagen worden maximaal 2 jaar bewaard in verband met mogelijke vervolgvragen. Indien wij dit advies geven namens een goed doel dan maken wij dit op voorhand duidelijk en ontvangt het goede doel een kopie van dit gespreksverslag. Het goede doel handelt verder volgens het eigen privacy-statement. D.w.z. dat ze zorgvuldig met uw informatie omgaan en die alleen aan verantwoordelijke medewerkers ter beschikking stellen. Wenst u geen gespreksverslag dan kunt u dit altijd aangeven.

Waar goede doelen ten bate van fondsenwerving gegevensbestanden ter beschikking stellen, zullen deze gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Deze gegevensbestanden zullen gewist worden direct na afloop van de betreffende activiteiten. In geen geval worden gegevens aan derden ter beschikking gesteld.